Academic Committee

List of Academic Committee of School of Economics and Management, Beijing Jiaotong University (33 People)

(updated to May 2019)

 • Director: ZHANG Mingyu
  Deputy Directors: DING Huiping, LIU Yisheng, MA Zhong, ZHANG Limin, ZHANG Qiusheng

  Members : CAO Zhigang, CHENG Xiaoke, CUI Yongmei, FENG Hua, GAO Hongyan, GOU Juanqiong, GUO Xuemeng, HUA Guowei, HUANG Lei, LAN Hongjie, LI Menggang, LI Wenxing, LIN Xiaoyan, LIU Yingqi, LIU Yuming, MU Dong, OU Guoli, SHI Xianliang, SHI Meixia, WANG Yacan, YE Shujun, ZHANG Juliang, ZHANG Runtong, ZHANG Wensong, ZHANG Zhenji, ZHOU Yaodong
List of Sub Committees:
 • List of Teaching Steering Committee of School of Economics and Management (11 people)
  Director: MA Zhong
  Deputy Director: ZHANG Li
  Members: LAN Hongjie, LIU Yisheng, PENG Zhaoqi, WAN Xiao, YE Shujun, ZHANG Hui, ZHANG Runtong, ZHAO Jian, ZHOU Yaodong


 • List of 13th Five Year Plan Talent Team Construction Committee of School of Economics and Management (9 persons)
  Director: ZHANG Mingyu
  Deputy Director: ZHANG Qiusheng
  Members: LIN Xiaoyan, LIU Yisheng, MA Zhong, Shi Xianliang, Yu Qing, ZHANG Li, ZHANG Runtong


 • List of Discipline Construction Committee of School of Economics and Management (15 people)
  Director: ZHANG Qiusheng
  Deputy Director: CUI Yongmei
  Committee members: GOU Juanqiong, HUA Guowei, LIN Xiaoyan, LIU Yisheng, MA Zhong, OU Guoli, YE Shujun, ZHANG Hui, ZHANG Juliang, ZHANG Li, ZHANG Mingyu, ZHANG Runtong, ZHANG Wensong


 • List of Teaching Steering Committee of School of Economics and Management (11 people)
  Director: MA Zhong
  Deputy Director: ZHANG Li
  Members: LAN Hongjie, LIU Yisheng, PENG Zhaoqi, WAN Xiao, YE Shujun, ZHANG Hui, ZHANG Runtong, ZHAO Jian, ZHOU Yaodong


 • List of Academic Degree Committee of School of Economics and Management (13 persons)
  Director: LIU Yisheng
  Deputy Director: SHI Xianliang
  Members: CHENG Xiaoke, FENG Hua, GAO Hongyan, GUO Xuemeng, HAO Shengyue, KE Jinchuan, LI Wenxing, LI Yisong, LIU Shifeng, SHI Meixia, ZHANG Mingyu


 • List of Finance and Economics Committee of School of Economics and Management (9 persons)
  Director: ZHANG Limin
  Deputy Director: WEN Yingchun
  Members: BU Wei, HUANG Lei, LI Xuemei, LIU Yingqi, LIU Yuming, MU Dong, WANG Yacan